Faculty Details


Prof. G.M.K. Madnani

Prof. S. L. Menaria

Prof. Hemant Kothari

Dr. Mahendra Sojatia

Prof. Harshita Shrimali

Dr. Bhavana Detha

Dr. P. Shakdwipee

Dr. Subhash Sharma

Dr. Gaurav Kumar Joshi

Dr. Devendra Shrimali

Dr. Dharmesh Motwani

Dr. Khushbu Agarwal

Dr. Pallavi Mehta

Dr. Shikha Bhargava

Dr. Khanika Choudhary

Dr. Sheela Dashora

Dr. Rahul Vyas

Mr. R.M. Bangar

Mr. Ali Yawar Reha

Mr. Jinendra Vyas

Dr. Nidhi Nalwaya

Dr. Sachin Sharma

Dr. Priyanka Kalra

Mr. Aashish Adholiya

Mr. Deepanker Manna

Mr. Sudarshan Vyas

Mr. Surendra Goyal

Ms. Sini George

Dr. Kulvinder Kour

Ms. Heena Purohit

Ms. Bhagyashree Chundawat